Usluge
Preduzeće DOO poseban akcenat daje u okviru oblasti sledećih usluga: Uslužno rezanje CNC laserom, uslužno probijanje CNC probijačicom, uslužno savijanje CNC savijačicom. Usluge je moguće vršiti po tehničkoj dokumentaciji ili uzorku.
Uslužno rezanje CNC laserom:
 • HV i TV lima do 18mm
 • prohromskog lima do 8 mm
 • aluminijumskog lima
Uslužno probijanje CNC probijačicom
 • HV i TV lima do 5 mm U SERIJI
 • Prohromskog lima do 2mm U SERIJI
 • Aluminijumskog lima U SERIJI
 • Pocinkovanog lima do 5 mm U SERIJI
Uslužno savijanje CNC savijačicom
 • HV i TV lima do 5 mm U SERIJI
 • Prohromskog lima do 2mm U SERIJI
 • Aluminijumskog lima U SERIJI
 • Pocinkovanog lima do 5 mm U SERIJI