Zavarivanje

Visok nivo tehnološkog znanja i iskustva u oblasti zavarivanja najšireg spektra materijala. Duic  d.o.o. je preduzeće koje je sposobno da reši naizgled nemoguće probleme u ovoj tehnološkoj oblasti.

U okviru naseg preduzeca  vršimo usluge specijalnih zavarivanja, navarivanja, kao i reparaturna zavarivanja.

Usluge zavarivanja izvodimo sledećim postupcima (TIG/WIG, REL, MIG, MAG i Gasni). Za većinu materijala i postupaka zavarivanja posjedujemovateste  (WPQR).Nudimo usluge zavarivanja svih vrsta metala.

Iz našeg asortimana usluga možemo izdvojiti:

  • zavarivanje alumijiuma i legura aluminijuma
  • zavarivanje svih vrsta nehrđajućih čelika (inox, prohrom, itd.)
  • zavarivanje nelegiranih, niskolegiranih i visokolegiranih čelika
  • zavarivanje bakra i legura bakra
  • zavarivanje sivog liva (gusa) i čeličnih limova svih debljina
  • navarivanja