Mobilijar

Naša kompanija spada u red svakako najozbiljnijih proizvodjača urbanog mobilijara, sa kojim se mogu pohvaliti mnogi gradovi i glavne ulice. Naravno, svaki poduhvat koji činimo potpuno je u skladu sa najsavremenijim urbanističkim rešenjima, a naši proizvodi kojima isključivo iskustvo svedoči, potpuno odgovaraju potrebama svake gradske sredine. Asortiman koji imamo  ponudi, veoma je  širok što dokazuje delom naša referenc lista i zvanična ponuda koju možete dobiti na zahtev, u elektronskoj ili pisanoj formi.

Izrada:
  • Klupi i druge opreme za park
  • Autobuskih stajališta
  • Kanti
  • Info pultovova
  • Putokaza
  • Drugih mobilijara po uzorku ili dokumentaciji