Kapaciteti

U poslednjih 5 godina promet preduzeća je stalno rastao tako da je dobit ulagana u nove mašine i opremu, kako bi bili konkurentni na tržištu.

Kapaciteti kroz godine

2017
2016
2015
2014
2013
2002
IMG_1231
IMG_1153
IMG_1094
IMG_1087
IMG_1070
IMG_1060
IMG_1018
IMG_0987
IMG_0979
IMG_0916
IMG_0911
IMG_0867
IMG_0877