Istorijat
Preduzeće „DUIĆ“ d.o.o., nastalo je iz samostalne radnje SR „DUIĆ“ koja je osnovana 1980.god., a u skladu sa tržišnim prilikama menjan je samo organizacioni oblik, I ako je sedište firme ostalo ne promenjeno. Više od tri decenije iskustva i kvalitetnog rada govori o našem ozbiljnom pristupu poslu i negovanju klijenata u našoj bogatoj tradiciji.

U početku svog rada firma je proizvodila elektro-materijal od plastike, zatim je u proizvodni program uvrštena i izrada živine svetiljke javne rasvete , tako da je tom periodu je izgradjena livnica za topljenje aluminijuma od 50m2. Kako se javila potreba za odlivcima od sivog liva proširena je livnica za aluminijum za 200m2 i izgradjena je peć za sivi liv, usled povećanog obima posla u sivom livu prostor je proširen za još 250m2. Doduše, nakon par godina prizvodnja je ugašena  a proizvodni prostor je uredjen za obradu lima, što je i danas na toj lokaciji.

Delatnost

U skladu sa poslovnim prilikama i otvaranjem tržišta preduzece je danas organizovano u 4 proizvodna dela i to :

  • proizvodnja natrijum svetiljki javne rasvete
  • proizvodnja delova od čelika
  • proizvodnja delova od lima probijanjem
  • proizvodnja delova od lima laserskim rezanjem
  • proizvodnja mobilijara
  • zavarivanje
U poslednjih 5 godina promet preduzeća je stalno rastao tako da je dobit ulagana u nove
mašine i opremu, kako bi bili konkurentni na tržištu.

Lasersko rezanje metala

Klijentima naše kompanije nudimo rezanje limova modernim laserom snage 3 kW. Laser koji posedujemo omogućava rezanje limova debljine do 18 mm. Na radnom stolu širine 1.500 mm i dužine 3.000 mm korisnicima ovih usluga  nudimo uslugu proizvodnje s velikom preciznosti u rasponu od +/-0,05 mm.